Politică de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A WEBSITE-ULUI

Scopul acestei Politici de confidențialitate este să vă explice ce date cu caracter personal prelucrăm prin intermediul website-ului www.filmari-braila.ro, de ce le colectăm și ce facem cu ele. Aceste informații sunt importante. Sperăm că le veți citi cu atenție.

1. CINE SUNTEM

IULPAMY STUDIO SRL cu sediul in Aleea Margaretelor nr.7, Bl. G3, sc. 2, et. 2, ap. 30, camera 2 Brăila, cod unic de inregistrare RO 37354414. (“Societatea”), in calitate de autor, proprietar si administrator al website-ului www.filmari-braila.ro și în calitate de „operator” în sensul Regulamentului General privind Protecția Datelor (Regulamentul nr. 679 elaborat de Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE) (. “GDPR”), aplicabil incepand cu data de 25 mai 2018, prelucreaza date cu caracter personal, angajandu-se in acest sens sa respecte dreptul la viata privata al persoanelor care acceseaza website-ul si sa asigure protectia adecvata a prelucrarii datelor cu caracter personal pentru vizitatori si utilizatori.

2. APLICABILITATEA PREZENTEI POLITICI

Această Politică de confidețialitate se aplică următoarelor categorii de persoane:

– Vizitatori – reprezintă persoanele care accesează anonim pagina www.filmari-braila.ro

– Utilizatori – reprezintă persoanele care utilizează website-ul și completează formularele de contact din website.

– Candidați – reprezintă persoanele care utilizează website-ul in vederea cautarii unui autoturism potrivit

Deși puteți accesa conținutul website-ului fără a furniza date cu caracter personal, cu excepția cookie-urilor (în acest sens va rugăm să consultați Politica de utilizare a cookie-urilor pentru detalii suplimentare), în cazul în care introduceți online pe website date cu caracter personal, societatea noastră le poate utiliza ulterior în scopul declarat în acest document.

Atenționăm vizitatorii și utilizatorii în mod expres că toate prelucrarile de date cu caracter personal se referă exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 18 ani. Utilizarea website-ului de către persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani este interzisă. În cazul în care are totuși loc o asemenea situație, având drept consecință prelucrarea datelor cu caracter personal ale copiilor sub 18 ani, vom sista prelucrarea acestor date imediat ce vom afla un astfel de fapt.

3. CARE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM

Datele cu caracter personal pe care le solicităm prin completarea formularelor disponibile pe website-ul nostru sunt:

date de identificare: numele și prenumele;
date de contact: adresa e-mail si numarul de telefon;
preferințele dvs. cu privire la produsul sau serviciul dorit, dacă este cazul
Datele cu caracter personal colectate in mod automat prin utilizarea website-ul www.filmari-braila.ro sunt:

– date colectate de modulele cookie pentru a imbunatati experienta de navigare a tuturor vizitatorilor, pentru a masura eficienta website-ului si pentru marketingul digital orientat pe preferintele utilizatorilor. (Pentru mai multe detalii accesati sectiunea Politica de utilizare a cookie-urilor)

În cazul vizitatorilor website-ului, Societatea nu cunoaște date despre aceștia, cu excepția cookie-urilor (pentru detalii suplimentare va rugăm să consultați secțiunea Politica de utilizare a cookie-urilor), dar monitorizează, în scop statistic, numărul vizitatorilor și secțiunile din website care sunt vizitate.

În cazul în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal vă rugăm să nu completați formularele de pe website.

Totodată, în măsura în care ați fost inițial de acord cu prelucrarea, însă ulterior v-ați răzgândit, vă puteți retrage oricând consimțământul de prelucrare, sens în care: în privința datelor de identificare și de contact ne puteți transmite solicitarea dvs prin e-mail sau telefonic, utilizând datele înscrise pe website, sau accesând formularul online de actualizare a datelor de contact și a preferințelor de comunicare, și a datelor colectate de cookie-uri, caz în care vă puteți modifica dvs. direct pe website preferințele.

Pentru situațiile în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt completate de o terță persoană, nu ne asumăm responsabilitatea în ce privește autorul înscrierilor.

4. CARE SUNT SCOPURILE ÎN CARE VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Scopul în care prelucrăm datele cu caracter personal pe care ni le furnizați sunt:

– pentru cunoașterea preferințelor dumneavoastră, în măsura în care v-ați exprimat acordul expres în acest sens, prin accesarea formularului existent online;

– pentru a ne putea transmite comentarii cu privire la serviciile și produsele noastre;

– pentru corespondența ulterioară cu dumneavoastră;

– în scopul soluționării diferitelor cereri/întrebări/sesizări/plângeri formulate de utilizatori.

Vă rugăm să aveți în vedere ca, în cazul în care vom intenționa să vă prelucrăm datele cu caracter personal în alte scopuri decât cele pentru care le-am colectat inițial și care nu sunt scopuri conexe celor inițiale, vă vom informa în prealabil și vă vom furniza toate informațiile relevante, prelucrarea subsecventă făcându-se numai în măsura în care există un temei legal pentru efectuarea ei.

5. CARE SUNT TEMEIURILE ÎN CARE VĂ PRELUCRAM DATELE CU CARACTER PERSONAL:

Consimțământul – În cazul în care nu se aplica vreun alt temei de legalitate al prelucrării prevăzut mai jos, Societatea vă obține întotdeauna consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice mai sus menționate. Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale copiilor sub 16 ani vă fi necesar consimtamanul părintelui sau al altui titular al autorității părintești.

Executarea/Încheierea unui contract – Prelucrarea este necesara pentru a face demersuri, la cererea dumneavoastră, înainte de încheierea unui eventual contract pentru furnizarea unor produse sau servicii, inclusiv încheierea unui contract de munca cu dvs. sau pentru executarea de către Societate a unui contract la care dumneavoastră sunteți parte (de exemplu, pentru a vă transmite o oferta de produse la solicitarea dumneavoastră, pentru a vă face o programare la service, la solicitarea dumneavostra etc.)

Interes legitim – Prelucrarea este necesara în scopul intereselor legitime urmărite de Societate sau de o parte tertă, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate (de exemplu, în scopul constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție, în scopuri administrative interne, pentru protejarea dreptului de autor și a drepturilor conexe etc.).

6. CINE SUNT DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRAM

Datele cu caracter personal înscrise de dvs pe acest website pot fi vizualizate / accesate și de către alte persoane juridice, care, în funcție de fiecare situație concreta în parte, pot avea calitatea de operatori independenți / operatori asociați sau împuterniciți.

În acest sens, este posibil să transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal către:

– programatori și dezvoltatori IT care se ocupa de mentenanță, modificarea website-ului, update-uri acțiuni realizate de furnizorul selectat pentru asigurarea mentenanței site-ului web;

– specialiști IT care se ocupa de securizarea infrastructurii;

– specialiști în securitate care se ocupa cu auditarea instrumentelor de securitate utilizate, efectuata doar la cerere și pentru a preveni apariția de vulnerabilități cibernetice, realizata de furnizorul selectat în acest sens;

– societăți cu care colaboram în scopuri de efectuare de comunicări comerciale;

– specialiști IT care se ocupa de furnizarea serviciilor aferente cookie-urilor

– alti colaboratori sau contractori cu care Societatea a încheiat relații contractuale în vederea livrării /prestării produselor sau serviciilor contractate sau solicitate de dumneavoastră;

– consultanți externi pe care îi contactam în situații specifice (de exemplu, avocați, experți etc., în caz de litigiu);

– autorități și organisme publice, respectiv organe de cercetare și instanțe de judecata, în măsură în care transmiterea datelor către aceștia este impusa de lege și/sau este necesara în caz de litigiu.

7. CUM ȘI CÂT PĂSTRAM DATELE DUMNEAVOSTRA CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat sunt prelucrate numai în interiorul UE și al Spațiului Economic European și nu vor fi transferate în afara UE sau al Spațiului Economic European.

Datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat sunt stocate în aplicațiile utilizate de Societate, pe adresele de e-mail de companie, la nivel general pe un server de web situat pe teritoriul UE, sub administrarea furnizorului de servicii găzduire website și cu acces permis.

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt supuse unui proces decizional automat, inclusiv profilare.

Perioada în care vom pastra datele utilizatorilor pe site este determinata după următoarele criterii:

În cazul vizitatorilor site-ului, datele colectate prin modulele cookies se păstrează pe durata definita, în fiecare caz în parte

În cazul în care un potențial client solicita prin intermediul website-ului o oferta, test drive, programare service sau solicita să fie contactat, daca solicitarea să nu s-a finalizat cu încheierea unui contract, atunci datele se păstrează timp de maximum 12 luni de la data colectării lor.

8. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN RAPORT DE DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRAM

Utilizatorii site-ului www.filmari-braila.ro au posibilitatea exercitării următoarelor drepturi în relație cu IULPAMY STUDIO SRL:

8.1  Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Aveți dreptul de a obține de la Societatea noastră, atunci când aceasta acționează în calitatea să de operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu prelucrate de aceasta, iar în caz afirmativ, vi se vor furniza informațiile referitoare la: scopurile prelucrării; categoriile de date vizate; destinatarii sau categoriile de destinatari ale datelor; acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada; existenta dreptului de ne a solicita  rectificarea sau ștergerea datelor ori restrictionarea prelucrării lor sau a dreptului de a vă opune prelucrării; dreptul de a depune o plângere în fata ANSPDCP; daca datele nu sunt colectate de la persoana vizata, orice informații disponibile privind sursa acestora; daca este cazul, existenta unui proces decizional automatizat, inclusiv profilingul, precum și informații pertinente privind logica utilizata, semnificația și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizata.

Daca alegeți să vă exercitați dreptul de acces la date mai des, formulând mai mult de o solicitare în decurs de 12 luni de la data ultimei solicitări, atunci informațiile de mai sus vă vor fi furnizate contra unui cost ce vă vă fi comunicat în prealabil și care se vă stabili pentru a acoperi cheltuielile administrative efectuate cu furnizarea acestor informații.

8.2 Dreptul la rectificarea datelor

În cazul în care sesizați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt inexacte sau incomplete, aveți dreptul de a solicita rectificarea sau completarea acestora prin transmiterea unei solicitări la adresa: Sony_iulius@yahoo.com

Trebuie să cunoașteți că orice rectificare se vă putea face într-o perioada de maximum o luna de la data solicitării, iar în condiții speciale acest termen putând fi extins cu maximum doua luni, situație în care vă vom informa cu privire la prelungire.

8.3 Dreptul la ștergerea datelor sau “Dreptul de a fi uitat”

Este dreptul dumneavoastră de a obține din partea societății noastre ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul website-ului, fară întârzieri nejustificate, iar noi, că operator, avem obligația de a da curs cererii în cazul în care exista unul dintre motivele:

datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;

vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea sau când nu mai subzista temeiul legal al prelucrării;

atunci când vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră;

atunci când datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;

daca intervine o obligație legala de ștergere, pe care o vom respecta în calitate de operator;

daca datele cu caracter personal aparțin unor copii cu vârstă sub 16 ani, iar părinții sau persoanele care exercita drepturile părintești își retrag consimțământul acordat.

Vă rugam să aveți în vedere că vă putem refuza cererea de ștergere a datelor în următoarele situații:

a) prelucrarea este necesara pentru exercitarea dreptului la libera exprimare și la informare;

b) prelucrarea este necesara pentru respectarea unei obligații legale aplicabile Societății;

c) prelucrarea este necesara pentru rațiuni ținând de interesul public în domeniul sănătății publice, în condițiile restrictive impuse de GDPR;

d) prelucrarea este necesara în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorica ori în scopuri statistice, în condițiile GDPR, în măsură în care exercitarea dreptului poate face imposibila sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective;

e) prelucrarea este necesara pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

8.4 Dreptul la restrictionarea prelucrării datelor cu caracter personal

Aveți dreptul de a solicita restrictionarea accesului la datele dvs. cu caracter personal în unul din următoarele cazuri:

În cazul în care contestați acuratețea datelor prelucrate, puteți solicita să se restrictioneze accesul la acestea în perioada necesara verificării datelor și rectificării;

Daca descoperiți că prelucrarea este ilegala, dar totuși nu doriți ștergerea datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restrictionarea utilizării lor;

Daca societatea noastră nu mai are nevoie de datele dvs. cu caracter personal, însă dumneavoastră doriți să le păstram pentru că dvs să le utilizați într-o acțiune în instana;

Daca v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifica daca drepturile legitime ale societății noastre, în calitate de operator, prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

De asemenea, în situația ridicării restricției la prelucrare, vă vom informa în timp util, înainte de ridicarea acesteia.

8.5 Dreptul de a vă retrage consimțământul

În cazul în care datele dumneavoastră se prelucrează că urmare a acordului exprimat, aveți posibilitatea în orice moment să transmiteți un e-mail la adresa www.filmari-braila.ro prin care să ne anunțați că nu mai sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

Retragerea acordului/consimțământului prelucrării datelor dvs. cu caracter personal are că efect încetarea prelucrării. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

8.6 Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi de la noi – într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat – datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat către societatea noastră și de a le transmite direct către un alt operator (doar daca aceasta transmitere este fezabila din punct de vedere tehnic) în cazul în care:

– prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract; și

– prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.

8.7 Dreptul de a vă opune prelucrării

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră include următoarele aspecte:

– de a vă opune în orice moment, din motive legate de situația dvs. particulara, că datele care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări întemeiate pe interesul public sau pe interesul legitim. În caz de opoziție, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza decât daca exista motive legitime și imperioase care justifica prelucrarea și care prevalează asupra drepturilor dumneavoastră sau daca scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

– de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fară nici o justificare, că datele care vă vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, inclusiv în ceea ce privește crearea de profiluri în acest scop.

9. UTILIZAREA CANALELOR DE SOCIAL MEDIA

Societatea folosește și canalele de social media pentru a prezenta activitatea, serviciile și condiiile particulare pe care le oferim clienților noștri. Utilizarea canalului specific de social-media este evidențiată pe website cu butoane specifice fiecărui canal.

Puteți urmări prezentările pe care le încarcăm pe pagina noastră de YouTube sau puteți să urmăriți linkurile de pe website-ul nostru sau pe cele asociate contului Facebook și  Instagram. Fiecare canal social-media are propria politica privind modul în care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal când accesați website-urile lor.

De exemplu, daca alegeți să vizionați unul dintre videoclipurile noastre pe YouTube, vi se vă solicita consimțământul explicit pentru a accepta cookie-urile YouTube; daca vă uitați la activitățile noastre pe Facebook vi se vă cere consimțământul explicit pentru acceptarea cookie-urilor Facebook; același lucru este valabil și pentru alte servicii.

Daca aveți nelămuriri sau întrebări legate de utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către acele website-uri asociate canalelor media menționate mai sus, trebuie să citiți cu atenție politicile de confidențialitate furnizate de acestea, înainte de a le utiliza.

Pentru informații privind scopul și volumul colectării datelor și prelucrarea și utilizarea ulterioara a datelor de către Facebook, precum și cu privire la drepturile dumneavoastră în acest sens și posibilitățile de configurare pentru protejarea spațiului dumneavoastră privat, vă rugam să consultați informațiile privind protecția datelor de la Facebook: http://www.facebook.com/.

Daca nu doriți că Facebook să poată asocia vizitarea paginilor noastre web cu contul dumneavoastră de la Facebook, deconectați-vă în prealabil de la contul Facebook.

Pentru informații privind scopul și volumul colectării datelor și prelucrarea și utilizarea ulterioara a datelor de către YouTube, precum și cu privire la drepturile dumneavoastră în acest sens și posibilitățile de configurare pentru protejarea spațiului dumneavoastră privat, vă rugam să consultați informațiile privind protecția datelor de la Google: https://www.google.com/

Politica noastră de confidențialitate nu se aplica serviciilor oferite de alte companii sau persoane fizice, inclusiv produselor sau paginilor de internet terțe care vă pot fi afișate în rezultatele căutării, paginilor de internet care pot include servicii ale Societății sau altor pagini de internet conectate din cadrul serviciilor noastre. Politica noastră de confidențialitate nu include practicile referitoare la informații care aparțin altor companii și organizații care fac reclama serviciilor noastre și care pot utiliza cookie-uri, etichete pixel și alte tehnologii pentru a afișă și a oferi anunuri relevante.

10. ACTUALIZAREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE. ACTUALIZAREA DATELOR

Politica noastră de confidențialitate se poate actualiza periodic, în acord cu eventualele modificări survenite pe plan legislativ și/sau survenite din prisma intereselor noastre legitime. Orice modificări aduse Politicii de confidenialitate vor fi postate pe pagina web www.filmari-braila.ro și, în cazul în care modificările sunt importante, vom furniza o notificare prin e-mail privind modificările aduse Politicii de confidențialitate. Pentru orice sugestii sau reclamații cu privire la conținutul politicii de confidențialitate vă rugam să ne contactați la adresa de e-mail sony_iulius@yahoo.com

În ipoteza în care datele dvs. cu caracter personal au suferit modificări, iar pe cale de consecință se impune actualizarea acestora, vă adresam rugămintea de a ne comunica prin e-mail la adresa: sony_iulius@yahoo.com (a se vedea dreptul de rectificare a datelor)